Η παραθυρεοειδεκτομή είναι η μοναδική θεραπεία για τον πρωτοπαθή Υπερπαραθυρεοειδισμό (Π.Υ) και με ορισμένες ενδείξεις για τον Δευτεροπαθή (Δ.Υ). Πρώτη  παραθυρεοειδεκτομή έγινε  το 1925( Felix Mandl). Πρώτη ελάχιστα επεμβατική το 1996 (Gagner).

Σκοπός: της εργασίας είναι η ανάλυση του υλικού μας,η συζήτηση των αποτελεσμάτων και ο εμπλουτισμός  ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας.

Υλικό και μέθοδοι:Από το1994- 8ο /2017 (1η Ε.Ε.Π, Ελλάδα 1999, Η-Δ Καφετζής, Σ.Δήμας)  χειρουργήθηκαν 695 ασθενείς με Π.Υ και 20 με Δ.Υ.  Η αναλογία Γυναικών/Ανδρών ήταν 7,8/1 με μ.ό ηλικίας τα 59,2 έτη. 415 ασθενείς υπέστησαν Ε.Ε.Π  (μικρή τομή, τοπική ή γενική αναισθησία, υποβοηθούμενη με Video ή πλήρως ενδοσκοπική μέθοδο). Αφορούν σε υλικό των τριών αναφερομένων κέντρων.

Αποτελέσματα: Μέσος χρόνος χειρουργείου:40 λεπτά (20-60), μέσος χρόνος νοσηλείας :40ώρες (24-48) και μέσος χρόνος παρακολούθησης:15 μήνες (3-30). Η ιστολογική  έδειξε,     για μεν τους 695 στο 76,5% μονήρη αδενώματα, στο7,2% διπλά αδενώματα, 12,8% υπερπλασίες και 3,5% αδενώματα και εστιακή υπερπλασία. Στους 20 ασθενείς με Δ.Υ  η διάγνωση ήταν διάχυτη υπερπλασία.  Συνολικά  το 96,8% αφορούσε σε καλοήθεις παθήσεις ενώ το 3,2% σε Ca. Υπήρξε μετατροπή σε 4 ασθενείς, επανεπέμβαση σε 6, αποτυχία σε 5, ενώ σε 6 έγινε ελάχιστα επεμβατική μέθοδος σε έδαφος προηγούμενης θυρεοειδεκτομής. Αιμορραγία δεν υπήρξε. Παρατηρήθηκε πάρεση του Α.Λ σε 1 ασθενή, του Κ.Λ σε 3 με Ε.Υ.Π  και 2 με κλασσική μέθοδο σε διάχυτη υπερπλασία.

Συμπεράσματα: Η Ε.Ε.Π έχει  σχεδόν τα ίδια αποτελέσματα με την  άμφω διερεύνηση (νοσηρότητα <3% και επιτυχία>95%). Άλλοι όμως, υποστηρίζουν ότι μια τομή 2,5-3 εκ.δεν σημαίνει ότι είναι και ελάχιστα επεμβατική τεχνική. Έχει πάντως, λιγότερο πόνο λόγω μικρής τομής, μικρότερη υπασβεστιαιμία, μικρότερο χειρουργικό χρόνο και καλύτερο κοσμητικό αποτέλεσμα.

Καφετζής Η-Δ., ****Χρηστάκης Ι., Αυλωνίτης Σ., Ρουμανάς Π., Καφετζής  Ι.,***Ρουκουνάκης Ν.,*Ροζάκης Δ., **Τριάντου Ε ., **Δράκου Α ., **Μουτάφης Σ.

Ε΄Χειρουργικό, *Αναισθησιολογικό,**Νεφρολογικό Τμήμα “Ερρίκος Ντυνάν”,

***ΓΝΑ “Πολυκλινική-Ευαγγελισμός” &**** “Oxford University Hospital NHS Trust”